Pbisuwalki.pl / Oferta / Badania szczelności kanalizacj

Badania szczelności kanalizacj

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do przeprowadzania badania szczelności kanalizacji grawitacyjnej.

Działamy w zakresie średnic od 160mm do 1000mm.

W ramach wykonywanej usługi otrzymują Państwo pełną dokumentację powykonawczą:

  • raport z przeprowadzonego badania wraz z wykresem w formie papierowej lub elektronicznej.

 

Zgodnie z wytycznymi prawidłowego wykonania i odbioru robót oraz z normą PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” prawidłowy odbiór grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej powinien kończyć się pozytywnie przeprowadzoną próbą szczelności. Badania szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych przeprowadza się z użyciem powietrza (metoda L) lub z użyciem wody (metoda W). Aby ułatwić wykonawcom sieci przeprowadzenie tego typu kontroli rurociągów, oferujemy przeprowadzenie prób szczelności z użyciem powietrza (metoda L). W przypadku badania  szczelności metodą L istnieje możliwość wykonania wielu korekt i powtórzeń po kolejnych niepowodzeniach w przypadku wykrycia i usunięcia usterki. Stanowią one bardzo dobrą alternatywę dla prób wodnych. Próby wodne stwarzają bardzo dużo utrudnień z uwagi na medium próbne. Woda nie zawsze jest dostępna. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność wypompowania wody z badanego odcinka. Wady tej nie ma powietrze, które jest ogólnie dostępnym medium i z którego możemy skorzystać w każdych warunkach.

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!

© 2024 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego